Něco málo o keto faktech a půstování

Autor: Dušan Synek

Dneska jsem v práci skončil trochu dřív než obvykle tak jsem si řekl, že bych si mohl zase doplnit pár vědomostí. Jednak tím zabiju čas, jednak se obohatím a jednak mi to rychleji uteče. Zabrouzdal jsem na má oblíbená internetová fóra a stránky, ze kterých čerpám informace jakéhokoli charakteru a dostal jsem námět na další článek. Skvělé na těch mnou pár vybraných fórech je, že jsou to studiema podložené informace, takže se nemusím pídit, zdali je to pravda, nebo ne… skvělé šetření času.

Dovolte mi tedy, abych se s vámi podělil o těch pár informací, které jsem uznal za vhodné, že by se mohly populaci hodit, protože je kolem nich stále spousta otazníků, někdo je ještě tak úplně nechápe, nebo v nich tápe a tak podobně…

Nesnídat neznamená přerušované hladovění

Klasické schéma přerušovaného hladovění bylo koncipováno na základě lidských cyklů, tedy :
- sympatický cyklus (nebo také aktivní cyklus) – nejíme
- parasympatický cyklus (odpočinkový/regenerační cyklus) – jíme

Takhle na papíře to v teoretické formě vypadá docela jednoduše, ne? A ono to poměrně jednoduché je i v realitě, tedy v praktické formě. V převážně denní dobu, kdy jsme aktivní a nezastavíme se, nepozřeme žádné sousto. A naopak v okamžiku, kdy naše aktivní období po celém pracovním dni upadá, si můžeme dopřát stravu. Strava je v takovém případě něco jako „nástroj“ k tomu, abychom se dostali do potřebného relaxačního/regeneračního módu.
V dnešní době je přerušované hladovění docela cool výraz a lidé si myslím, že pokud budou tento stravovací styl dodržovat, že je to povznese do jakýchsi výšin a mohou na sebe pohlížet z patra, protože vydrží bez snídaně. Klasický příklad by mohl vypadat nějak tak, že poslední jídlo dne bude večer v 19:30 a dojedeno ve 20:00. Potom půjde dotyčná osoba do hajan a vydrží to ráno bez snídaně, protože jede přece přerušované hladovění a je to frajer. Jenže toto je opravdu pouze a jen vynechání snídaně (teď bych sem plácnul toho smajlíka postavičky, která má ruce do stran a tváří se, že neví).

Proč to není brané jako přerušované hladovění :
- Po tu dobu například 16 hodin, kdy spinkáte a vynecháte snídani, nejste celou dobu lační… jen nepřijímáte potravu. Než to poslední jídlo, které jste si k véče dali, strávíte, zabere 3-6 hodin v závislosti na složení makroživin, vláknině a objemu. Až po této době jste doopravdy lační!
- Lačnění v době spánku nemá ten stejný účinek, jako lačnění ve dne. Lačnění přes den v době aktivit povede ke značné aktivaci *AMPK (aktivovaná proteinkináza), která vede k těm skvělým benefitům, které lačnění nabízí. * AMPK (aktivovaná proteinkináza : hlavní regulátor buněčné a celotělní homeostázy energie – koordinuje metabolické dráhy tuků a sacharidů – kontroluje oxidaci mastných kyselin a také transport a vstup glukózy do buněk)
- Konzumace stravy od poledne do 20:00 jde tedy proti onomu cyklu, o kterém jsem mluvil na začátku tohohle bodu. Pokud tedy chcete používat přerušované hladovění ke zdravotním benefitům a spalování tuků, tak byste měli pozměnit styl užívání z (přeskočení snídaně) na přerušovaný půst. V době kdy víte, že jste a také budete aktivní prostě nepapat, a poté kdy budete vědět, že už máte vše splněné, si dopřejte. To je pravá podstata přerušovaného hladovění a jde ruku v ruce s cyklem. To že, vynecháte snídani, z vás udělá jen gangstera před kolegama, nebo kamarády, ale pravý benefit to postrádá (opět ta figurka s rukama do stran, která vypadá, že neví).

Ketóza je poslední mechanismus přežití, nikoli životní styl

„Nutriční ketóza je základním mechanismem přežití, který zajišťuje metabolickou flexibilitu během dlouhodobého hladovění nebo nedostatku sacharidů“ řekl pan Mathieu Bouchard, N.D.
Je to stále termín, který spousta lidí nechápe. Znamená to, že ketóza je ochránce proti hladovění, pokud je energetický příjem nedostatečný. Lidské tělo dobrovolně nechce být v ketóze. Jen se nad tím pozastavme… pokud by ketóza byla ten super skvělý energetický systém, používali bychom ho zcela sami, dobrovolně a dovolím si tvrdit, že by byl z globálního zastoupení v popředí před ostatními. Jenže oxidace tuků a glykolýza (rozklad cukrů) stále vedou. Ketóza je zde jako eso v rukávu, pokud by tělo potřebovalo jistou „pomoc“ se zásobou energie po určitý čas (určitou dobu).
Krásný příklad : Ketóza je něco jako rezerva v autě… bude sice fungovat, ale na dlouhodobé užívání to není nejlepší možnost.
Je také vědecky podloženo pod mnoha studiemi, že pracovní kapacita (především v intenzivních sportech) při stavu ketózy klesá.
Z perspektivy budování svalů je tomu zrovna tak. Budování svalů nebude optimální, pokud se budete nacházet v přeživším stavu. Podstata? Keto dieta může skvěle fungovat jako nástroj pro redukci hmotnosti, ale jako nástroj pro budování svalů to jistě nebude ta nejlepší varianta.

A teďka!!! V žádném případě nechci jakkoli shazovat, upozaďovat, nebo házet špínu na keto dietu a s ním spojené stravování. Proto jsem v tomto bodě použil výraz „nebude optimální“ nikoli nefunkční. Na světě je mnoho skvělých sportovců, kteří se řadí do naprosté světové špičky ve svém sportovním odvětví a ví Bůh, zdali by se na tuto sportovní úroveň dostali, kdyby nepřišli na to, že zrovna pro ně je keto stravování to pravé. Proto mě v tomto bodě prosím nesuďte jako keto odpůrce, protože jím rozhodně nejsem. Nicméně si myslím, že informace, které jsou v tomto bodě zmíněné lze uplatnit, nemyslíte? Je veliký rozdíl v termínu „neoptimální“ a „nefungující“

Ketóza a používání uložených tuků jako zdroj energie není to samé

Používat uložené tuky jakožto zdroj energie, bez toho, aniž byste byli v ketóze lze. Dokonce můžete používat tuk jako energii i v případě, že konzumujete mraky sacharidů denně. Pamatujte… ketóza je ochranný mechanismus, který zajišťuje palivo pro váš mozek v případě, že tělo nemá po ruce glukózu. Jasně… tělo užívá mastné kyseliny k výrobě ketonů. Takže technicky vzato ketóza využívá tuk jako palivo. Ale ne všechno využití tuku se děje jen prostřednictvím stavu ketózy! Většina tkání, která vyžaduje energii, může využívat energetické palivo z oxidace tuků, nebo glykolýzu. Jediná výjimka zde je mozek. Mozek může využít pouze a jen glukózu, nebo ketony, ne přímo mastné kyseliny.
Dokud má tedy mozek stále potřebné množství glukózy k tomu, aby byla zabezpečena jeho správná funkce, není nezbytně nutné se nacházet ve stavu ketózy (která je složitější než užívání glukózy). Glukóza může být využita jako zdroj živin, které přijmete (sacharidy), nebo může být vytvořena z bílkovin, které jsou rozloženy na aminokyseliny (velmi nechtěný proces). To je také jeden z důvodů, proč se nemusíte nacházet ve stavu ketózy, pokud konzumujete veliké množství bílkovin (máte dostatek aminokyselin k produkci glukózy, která pohání mozek).

Tělo začne produkovat ketolátky, pokud je příjem sacharidů a bílkoviny omezený a prostě nestačí k produkci glukózy, která je potřebná pro fungování mozku. Proto je tento stav nazýván také stavem přežitím (přežíváním). Tento jev nastává tehdy, pokud nemáte dostatečné množství živin, které jsou potřebné k zásobování mozku, a dovolím si podotknout, že mít „funkční“ mozek je docela důležité.

Spousta lidí vám bude do morku kosti tvrdit, že se nachází ve stavu ketózy, protože jsou na „keto dietě“, ačkoli to třeba keto dieta vůbec není. Skutečné doporučení pro keto dietu je takové, že čítá 65 – 70% celkového denního příjmu energie z tuků. Dále je také dobré podotknout, že ketóza nerovná se být adaptován na příjem tuků (ačkoli je to chytlavý koncept). Můžete používat tuk jakožto zdroj energie, to je v klidu. To, co je nazýváno „adaptován na tuk“ je pojem, který jednoduše popisuje stav, kdy vaše tělo produkuje dostatečné množství ketonů, jenž vyživují mozek a není potřeba rozkládat bílkoviny na aminokyseliny pro tvorbu glukózy.

Další body si nechám pro další článek, aby toho nebylo moc a bylo to alespoň trochu čtivé. Já vím, že tohle téma nebude zajímat všechny a pro spoustu lidí to bude tabu, ale přece jen si myslím, že o tento článek může zavadit někdo, kdo ho bude potřebovat, nebo přímo hledat. Také na závěr opakuji, že nejsem žádným odpůrcem keto stravování a nehodlám dělat inkvizici na toto stravování. Spoustě lidem toto stravování vyhovuje, má na něm skvělé výsledky, ať už fyzické, nebo mentální a dokáží v tomto stavu normálně setrvat bez jakýchkoli problémů.

Další článek bude zase něco na téma sacharidy a nějaké nutriční fakty o nich, ať je to 1:1.