Negativní vlivy mě nedonutí přestat

Téměř všichni se během života dostáváme k prožívání negativních emocí.  Některé jedince dokážou naprosto ovládnout, jiní nejeví žádné známky jejich přítomnosti. Je dobré „nacházet se“ někde mezi těmito dvěma extrémy. Ne vždy je to příjemné, jejich prožití je ale běžné a normální. Příčin těchto záporných emocí existuje spousta jak ve vnitřním, tak vnějším světě. Stejně tak existuje mnoho příčin emocí pozitivních, i když se někdy může zdát, že je jich méně. Všichni můžeme zažít ztrátu. Otázkou je, jak ji prožít, procítit a překonat. Nejsem kompetentní k tomu, abych mohl poskytnout univerzální odpověď, ale chtěl bych se podělit o některé své zkušenosti. Co považuji za potřebné v těchto stavech je dát si čas na prožití, ale zároveň v něm neustrnout. Mnoho lidí se v těchto stavech ustrnutí dostává k vynechání činností, o kterých ví, že jim dělají dobře. A to je obrovská chyba. Mně pomáhá cvičení a zjišťuji, že se dokonce tato negativa dají využít ve svůj prospěch.  Souhlasím tedy s rčením „všechno zlé je k něčemu dobré“. Posilování je dřina. Ale proč tomu tak je? Je to způsobeno především bolestí při svalovém stahu (kontrakci), kdy ve svalu vzniká velké napětí. Pokud tedy chceme výsledky, musíme se naučit tuto bolest procítit a překonat. Příjemným překvapením je úžasný pocit ve svalu po jeho procvičení. Bolest mizí, a dokonce se dostavuje citelná úleva, o které nebylo před tréninkem věděno. A podobně je tomu i s abstraktnějšími bolestmi spojenými s našimi vnitřními ztrátami.

A jak se podle mě dají tato negativa využít ve prospěch v posilovně? Chtěl bych použít příklad mých zaostávajících svalových partií. Téměř všichni máme svalové skupiny, které zaostávají za jinými. Důvodem může být nevědomý strach z překonání hranic často související s pudem sebezáchovy a samozřejmě i genetické předpoklady. Tlaky na ramena i na prsa „jezdím“ s nejtěžšími váhami, s kterými dokážu udělat 6 – 8 opakování. S takovými váhami, kdy devátý pokus se bez dopomoci stává neúspěšným. Nejsem žádný výjimečný svalovec, ale konkrétně ve cvicích na ramena si docela věřím. Podobně je tomu v mých trénincích nohou. Koncentrická fáze opakování při posledním dřepu probíhá rychlostí srovnatelnou s hlemýždí „chůzí“ a při tomto pohybu nahoru trpí má zubní sklovina, na kterou je vyvíjen silný tlak. Mé úsilí je tak velké, že prostě zatínám zuby. Zato záda nejsou mou předností. Docela dlouhou dobu jsem věřil tomu, že množství největších kotoučů na žerdi při mých mrtvých tazích je negativně ovlivněno pouze mými genetickými dispozicemi. Nedávno se ve mně cosi zlomilo, a to v pozitivním smyslu. Zvedám víc. A abych se držel tématu tohoto článku, tak musím přiznat, že tomu překonání předcházely negativní události. Moje „Láska“ si uvědomila, že už nechce, abych sledoval její krásu, když si večer čte. Rozhodla se, že už se nebudeme probouzet spolu. Ten den už nastal a od té doby jsem zaznamenal menší chuť cvičit, dokonce i menší radost ze samotného tréninku. Vynechání tréninků se ale nekonalo a jsem za to rád, protože jsem dokázal najít něco dobrého v tom zlém. I při tréninku jsem prožíval záporné emoce a ty se staly negativní motivací. Motivací k odstranění strachu z překonání hranic. Motivací přidat váhu a „roztrhat“ to. Nyní jsem schopen s touto váhou provést dokonce 10 opakování. Je to důsledkem toho, že jsem neustrnul, a že jsem nezanechal mého úsilí i přes nepříjemné okolnosti.

Motivace je příčinou veškerých našich akcí. Veškerých našich pohybů, činností, chování a jednání. S tím souvisí touha po seberealizaci nastupující po uspokojení základních potřeb. Podnětem motivace bývá většinou něco, co chceme, ale často i něco co nechceme. Proč bych měl odmítat seberealizaci, odmítat to co mě baví, kvůli ustrnutí? Motivace nemusí být jen pozitivní, může být i negativní. Má také moc přinést nám dobré výsledky. Momentálně se nacházím ve stavu, kdy se do posilovny nějak extra netěším, ale jdu tam a pokaždé cítím úlevu. Nikdo nám neříkal, že to bude vždy lehké. Také proto víme, že musíme procítit a překonat bolest z kontrakce svalů, abychom dosáhli výsledků. A nejen tuto bolest.

Petr Třetina

Články bloggera

  1. Chilli papričky v kulturistice (4999 zhlédnutí)

  2. Jak a proč měnit rychlost trávení (3102 zhlédnutí)

  3. Fungují výživové doplňky? (1557 zhlédnutí)

  4. Pár tipů do objemovky pro mírně pokročilé (1719 zhlédnutí)

  5. Možné přešlapy ve výživě začátečníků (9481 zhlédnutí)

  6. Sparingpartner (7184 zhlédnutí)

  7. Sport, nebo chlast? Progres, nebo pár mlhavých okamžiků? (5937 zhlédnutí)

  8. Proč vůbec posilovat? (2772 zhlédnutí)

  9. Proč jít radši do posilovny (2094 zhlédnutí)

  10. 4 situace, kdy začátečníci rozhodně nemusí spěchat (2453 zhlédnutí)